Az Európa Tanács R(97) No 5 számú ajánlása

Az Európa Tanács 1997-ben kidolgozott egy ajánlást a személyes egészségügyi adatok kezelésére vonatkozóan. A magyar állam azonban ezt azóta sem vette figyelembe (pedig aláírta). Valójában meg sem értette, és nem is szándékozik ezzel foglalkozni. Dr. Alexin Zoltán  

Az EU Adatvédelmi munkacsoport munkadokumentuma az EHR rendszerekről

Az Európai Bizottság mellett működő adatvédelmi munkacsoport felállításáról a 95/46/EK adatvédelmi irányelv 29. cikke rendelkezett. A munkacsoport számos ügyben adott ki véleményt vagy munkadokumentumot. A nemzeti egészségügyi adatbázisok működésének adatvédelmi feltételeit már 2007-ben megvizsgálták és kiadták ezt az anyagot. A magyar állam sosem értette meg ennek a tartalmát, egyáltalán nem is képezte megfontolást tárgyát a […]

A Tisztességes Adatkezelésért Egyesület véleménye

A Tisztességes Adatkezelésért Egyesület 2009. végén a Pázmány Egyetem Jogi Karán alakult meg Dr. Könyves-Tóth Pál kezdeményezésére, és néhány alapító tag részvételével. A megalakulás célja az volt, hogy az egyesület részt tudjon venni az Európai Bizottság közmeghallgatásán, amelyet az adatvédelem jövőjéért rendeztek. A közvéleményt arról kérdezték, hogy milyen változtatásokat, újításokat tartana szükségesnek az európai adatvédelem […]