Az olasz adatvédelmi hatóság iránymutatása az orvostudományi kutatások feltételeiről angolul

Az olasz adatvédelmi hatóság egy iránymutatást adott ki a különleges adatok kezelésére vonatkozóan. Öt esetet különböztetett meg: a munkahelyi adatkezelést, a társadalmi szervezetek egyházak adatkezelését, a magánnyomozói tevékenységet, a genetikai adatok kezelését és az orvostudományi kutatásokat. A szükséges peremfeltételeket adta meg például, hogy mindig KELL tájékoztatást adni. Dr. Alexin Zoltán

Council of Europe, Recommendation R(97) No 5

Az Európa Tanács 1997-ben kidolgozott egy ajánlást a személyes egészségügyi adatok kezelésére vonatkozóan. A magyar állam azonban ezt azóta sem vette figyelembe (pedig aláírta). Valójában meg sem értette, és nem is szándékozik ezzel foglalkozni. Dr. Alexin Zoltán  

Data Protection WG: Working Document on EHR systems

Az Európai Bizottság mellett működő adatvédelmi munkacsoport felállításáról a 95/46/EK adatvédelmi irányelv 29. cikke rendelkezett. A munkacsoport számos ügyben adott ki véleményt vagy munkadokumentumot. A nemzeti egészségügyi adatbázisok működésének adatvédelmi feltételeit már 2007-ben megvizsgálták és kiadták ezt az anyagot. A magyar állam sosem értette meg ennek a tartalmát, egyáltalán nem is képezte megfontolást tárgyát a […]

European Standards on Confidentiality and Privacy in Healthcare

Az EuroSOCAP FP6 projekt eredménye volt egy egészségügyi szakemberek számára készült szabvány, amely a bizalmas adatkezelés követelményéről szól. Később több nyelvre is lefordították. Köztük magyarra is. Magyarország semmilyen affinitást nem mutatott és ma sem mutat arra, hogy ezt egyáltalán megismerje. Dr. Alexin Zoltán