Alkotmánybírósági indítvány a foglalkozás-eü. beutaló adattartalmáról, 2020. június 19.

Az Emberi Erőforrás Miniszter (Dr. Kásler Miklós) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításával 2020. január 1-ig kötelezővé tette a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és az összes magánorvos csatlakozását az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez. Ezt követően 2020. június 1-től pedig a náluk megjelent minden egyes munkavállalóról jelentési kötelezettséget írt […]

Az Alkotmánybíróság 174/2011. számú határozata

Az alkotmánybíróság megsemmisítette az Eüak. 22. § (4)  bekezdését, ami korlátlan adatkérésre adott felhatalmazást az OEP számára kutatási adatok megszerzése céljából. Ezt aránytalan kényszerintézkedésnek tartotta az Alkotmánybíróság.  Ezen kívül megerősítették, hogy az extra vonalkódot nem lehet törvényellenes adattovábbításra használni. Értsd, arra, hogy az OEP összegyűjtse vele a nem támogatott vények személyes adatait. Dr. Alexin Zoltán

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott 1211/B/2011. számú indítvány

Mivel a 29/2009. (III. 20.) számú indítványomat egyértelműen szabotálta az OEP és az egészségügyért felelős miniszter. Utóbbi elrendelte, hogy az extra vonalkódban legyen a TAJ feltöltetve vényíráskor, amivel a korábbi Ab. határozatot ügyesen meghackelték – a titkos és törvénytelen adatgyűjtés még 2020-ban is folyt, az Adatvédelmi Hatóság eddig semmit sem tett ellene. Dr. Alexin Zoltán

Az Alkotmánybíróság 29/2009. (III. 20.) számú határozata

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a vényírásról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletnek azt a pontját, amely a TAJ és a BNO kötelező feltüntetését írta elő a nem támogatott vényeken is. Más panaszosok az orvosi segédeszközök vényére vonatkozó azonos előírást kifogásolták – így annak az alkotmányellenességét is kimondta az Ab. Érdekes, hogy nem volt egyértelmű a határozat […]

Az Alkotmánybíróság határozata az 1034/B/2005. számú ügyben

Az Alkotmánybíróság második határozata a vényeken a TAJ kötelező feltüntetését elrendelő rendelet ügyében. Indítványomban a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénynek azt a részét kifogásoltam, amely megengedi a miniszternek, hogy rendeletben szabályozza a vények adattartalmát. Azaz, egy rendelettel, kötelezően elrendelje a TAJ feltüntetését. E határozatából kiderült, hogy az Ab. szerint nem a felhatalmazó törvénnyel van a […]