Az Adatvédelmi Biztos 2010. május 10-én kelt állásfoglalása

Az Adatvédelmi Biztos hivatala több ízben is foglalkozott a 2007-es több-biztosítós egészségügyi modell (egészségügyi reform) kísérlet következtében bezárt kórházakban sorsukra hagyott egészségügyi dokumentációval. Többször is kérte az egészségügy minisztert, hogy a dokumentációt egy állami intézmény vegye át, és biztonságosan őrizze meg. Még 2010-ben sem volt megnyugtató megoldás erre a problémára, bár az ÁNTSZ ki lett […]

Az Adatvédelmi biztos állásfoglalása 2006. október

Az Adatvédelmi Biztos Hivatala többször foglalkozott az OEP adatkezelésével (sokat tettem ezért, de láthatóan mások is követték a példámat). Ebből az anyagból látható, hogy tényleg az OEP jelentések adattartalmát meghatározó Kormányrendelet 2006-ban megváltozott (ez ismerős ma is – az Országgyűlést meg lehet kerülni és rendeletekkel is össze lehet gereblyézni személyes egészségügyi adatokat pl. az EESZT-ből […]

Az Adatvédelmi biztos állásfoglalása az egészségügyi adatok levéltárba adásáról 2010

Az Adatvédelmi Biztos (Dr. Jóri András) 2010-ben adott ki egy fontos állásfoglalást, amely megakadályozza azt, hogy a kórházak egészségügyi adatai közlevéltárba kerülhessenek. Ennek következtében mivel megfelelő kapacitású egészségügyi szaklevéltár nincs, a dokumentációt 30 év után MEG KELL SEMMISÍTENI. Ha mégis megőrzik, akkor azt a kórházakban kell tárolni és nem szállíthatják el. Az állásfoglalás tervezetének kidolgozója […]

Az új adatvédelmi törvényjavaslat

A Parlament 2011 nyarán sürgősséggel tárgyalta az új adatvédelmi törvényjavaslatot. A szöveg is sebtében készült, és sürgősséggel – egy hát alatt – fogadta el az Országgyűlés. A törvénynek egyetlen célja volt: az adatvédelmi biztos (Dr. Jóri András) eltávolítása. Ennek érdekében a korábbi biztosi hivatalt átnevezték Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Dr. Alexin Zoltán

Az Adatvédelmi Biztos levele az OEK igazgatója számára

A Társaság a Szabadságjogokért egyesület felkérésre segítettem egy panasz beadvány megfogalmazását. A probléma a HIV+ személyek adatainak összegyűjtése volt. Az OEK (Országos Epidemológiai Központ) a mai napig gyűjti a HIV+ személyek adatait TAJ azonosítóval. Bár az Adatvédelmi Biztos támogatta a levelünket az egészségügyi tárca erőből oldotta meg a problémát, törvénnyel hatalmazta fel (pontosabban szólva kötelezte) […]

Az adatvédelmi biztos 195/K/2005-3 levele

Az adatvédelmi biztos levelet írt egy vidéki egészségügyi centrumnak arról, hogy a belső adatvédelmi felelős elérhetőségi adatai közérdekű adatok. A levél az én panaszomra született, de a tartalmát nem ismertem. A 2009-es OEP elleni peremben volt rá szükségem. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalától kaptam meg közérdekű adatigénylés útján. Dr. Alexin Zoltán

Az adatvédelmi biztos 1172/K/2005-7. számú levele

Az adatvédelmi biztos levelet írt egy vidéki egészségügyi centrumnak arról, hogy az Adatvédelmi szabályzat közérdekű adat, amelyet kötelező nyilvánosságra hozni. Erre az után került sor, hogy hatályba lépett az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (ma már nincs hatályban, de a tartalma átkerült az Infotv.-be). E szerint ha van egy közfeladatot ellátó intézménynek adatvédelmi […]

Az adatvédelmi biztos 903/H/2007. számú ajánlása

A 2008-as egészségügyi reform során több budapesti egészségügyi intézmény bezárására került sor. Az évek alatt felhalmozott tekintélyes mennyiségű papír alapú szenzitív orvosi dokumentáció sorsát a jogszabályok nem rendezték. Félő volt, hogy megsemmisülnek. Az adatvédelmi biztos időben észlelte a jogszabályi hiányosságokat, és kiadta a 903/H/2007. számú ajánlását, amely a megszűnő intézmények dokumentációinak biztonságos kezeléséről szólt. Dr. […]

Az adatvédelmi biztos 692/P/2007. számú állásfoglalása

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása a OPNI bezárása után maradt az egészségügyi dokumentáció további sorsáról. A 2008-as egészségügyi reform következtében az Egészségügyi Miniszter elrendelte az OPNI (Lipótmezői Pszichiátriai Intézet) bezárást. Az épület azóta is üresen áll, az állapota romlik. A betegek elkallódtak. Dr. Alexin Zoltán