A NAIH 2023. május 17-i Határozata az EESZT e-Profil ügyben

Az EESZT Digitális Önrendelkezési moduljában 2021. október 24-én incidens következett be, amely egészen 2022. január 14-ig tartott. Az incidensről újságcikk is megjelent Botrány az EESZT működésében, nem élhetünk törvényben garantált jogainkkal címmel 2022. január 15-én. A visszakapcsolásról pedig a Micsoda egybeesés! Cikkünk megjelenése után ismét lehet önrendelkezni az EESZT eProfiljában címmel. Az Adatvédelmi Hatóság végül […]

A NAIH állásfoglalása a foglakozás-egészségügyi törzskartonról 2023. október 16.

Miután megszületett az Alapvető Jogok Biztosának Jelentése a foglalkozás-egészségügyi orvosi beutalók adattartalmáról, egy újabb beadványban a Foglakozás-egészségügyi törzskarton adattartalmával kapcsolatban tettem indítványt 2023 szeptemberében. A törzskartonon ugyanis szerepel a TAJ úgy, hogy ennek kezelésére nincs jogi felhatalmazás. A vonatkozó, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM […]

A NAIH levele az EMMI számára a jogellenesen működő érsebészeti regiszter ügyében 2016

Miután a 2015-ben benyújtott panaszomra nem reagált a NAIH, ezért az Állampolgári Jogok Biztosához fordultam (az EESZT ügyében, megemlítve, hogy erre a panaszomra sem kaptam választ). Választ továbbra sem kaptam, azonban a NAIH nyilvánosságra hozta ezt a dokumentumot. Ebben szégyenkezve említi meg, hogy bár az Érsebészeti regiszter három törvény előírásait hagyja figyelmen kívül – de […]

Beadvány a NAIH számára az Országos Érsebészeti regiszter ellen

Az Országos Érsebészeti Regiszter egy ún. vad regiszter, amely a semmiből jött létre, etikai jóváhagyás nélkül, titkos adatgyűjtéssel. A betegek a működéséről semmit sem tudnak a mai napig. Miután jó összeköttetésekkel rendelkező kutatók kitalálták maguknak ezt az adatbázist. A NEAK gyorsan igyekezett hasznot húzni belőle – ugyanis kikötötte, hogy a továbbiakban az érsebészeti beavatkozásokat akkor […]

Az Adatvédelmi hatóság jelentése a BM Korvin Ottó kórházról 2016

Bejelentésemre a NAIH foglalkozott a bezárt BM Korvin Ottó kórházban felejtett (hanyagul ott hagyott) orvosi dokumentáció sorsával. Beavatkozása nyomán a dokumentumokat 9 évnyi hányattatás után elszállították egy lepusztult orosz laktanyába. Vajon ott mennyire biztonságosan őrzik, és vajon elérhetik-e ott a betegek? Nyilván teljesen értelmetlen az adatok megőrzése – de ilyen törvényeink vannak. Dr. Alexin Zoltán