Az Alkotmánybíróság 937/B/2006 számú határozata

A 76/2004 (VIII. 19.) ESzCsM rendelet egyes pontjainak megsemmisítése ügyében benyújtott sikertelen alkotmánybírósági indítványom. A TEA adatállomány álnevesített adatokat tárol korlátlan ideig. Az OEP/NEAK az egészségbiztosítási elszámolási adatokat ide továbbítja olyan módon, hogy a TAJ-t lecseréli egy másik egyértelmű azonosítóra (TAJ2-re). Ez a másik azonosító is 9-jegyű, hasonlóan a TAJ-hoz. Kiderült, hogy az OEP/NEAK a […]