Véget ért a BKV elleni közérdekű adatokkal kapcsolatos per

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban pontot tett egy 2006-ban közérdekű adatok kiadása iránt indított per végére. A per tárgya kezdetben a BKV egyik reklámszerződése volt, és mivel e felperes nem kapta meg a törvény által megszabott időben, keresetében vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését is kérte a bíróságtól. (2010. május 14.)

Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő 2006-ban elektronikus levélben kérte a BKV-tól, hogy tegye elérhetővé a Peron Kft.-vel kötött reklámszerződését és a reklámfelület értékesítéséből származó bevételét a 2005. és 2006. évekre. Miután ezt az adatvédelmi törvény szerinti határidőre nem kapta meg bírósághoz fordult. A felperes a késlekedés miatt vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését is kérte a bíróságtól.

A Bírósági Határozatok Tárában megtalálható anonimizált ítélet száma: FIT-H-PJ-2009-529. Adatvédelmi szakemberek számára a per számos fontos tanulsággal szolgálhat. A per során egy közbenső bírósági döntés következtében a felperes megkapta a kért adatokat, ezért a bíróság végül ehhez kapcsolódó kártérítést már nem ítélt meg.

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 57. § (1) bek. o) pontja szerint illetékmentes a személyes adatok védelmével, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggésben indított per – köszönhetően a 95/46/EK EU adatvédelmi irányelvnek. Ezt azonban a bíróságok meglehetősen szűken értelmezik. Az Avtv. 17. és 21. §-ára kell hivatkozni ahhoz, hogy egyértelműen illetékmentes lehessen a per. Több esetben azonban az Avtv. 18. §-ában szereplő, adatkezelés következtében bekövetkezett kár, érvénytelenség, kötelességszegés stb. ügyekben indul per. Ezekben az ügyekben az illetékmentesség megadása már esetleges, és változatos képet mutat.

 A felperes, Dr. Kulcsár Zoltán szomorúan vette tudomásul, hogy esetében a bíróság – annak ellenére, hogy a vagyoni kárigényéről lemondott, a nem vagyoni kár igényét jelentősen csökkentette – kártérítést nem állapított meg. Sőt, a Polgári Törvénykönyvben szereplő, személyiségi jogaira apelláló felperest a más polgári ügyekben szokásos, több százezer forint mértékű illeték megfizetésére kötelezte. A felperes a közeljövőben indítványokat tervez benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz, az Alkotmánybírósághoz és az Európai Emberi Jogi Bírósághoz.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?