Minden egyes bitre szüksége van az államnak a betegekről

A nemzeti ünnep előtti pénteken jelent meg az EMMI újabb rendelete, amellyel jelentősen megnövelte az EESZT-be áramló adatok mennyiségét. A rendelet lóhalálában, a következő napon már hatályba is lépett. Hiába, az EMMI-nek nagy szüksége van minden egyes bitre. A betegek továbbra sem rendelkeznek semmilyen személyes adatukkal – azokat az állam kényszerintézkedéssel vonja magához (2020. november 6.)

A Magyar Közlöny 2020/234. számában jelent meg a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet amelyet a Jogalkotási törvényben előírt társadalmi véleményezés mellőzésével, a tervezet szövegének nyilvánosságra hozása nélkül adott ki az emberi erőforrások minisztere.

A hivatkozott rendelet számos korábbi rendeletet módosít, nem csak az EESZT-vel kapcsolatban emelte új szintre a kényszer adatküldést, hanem tíz új betegregiszter kialakításáról is rendelkezik, továbbá a háziorvosi tételes jelentési adatok teljes mennyiségének az átadásáról az EMMI és az ÁEEK számára, ismét csak a személyes adatok védelméhez való jog semmibe vétele mellett. A regiszterek az évek óta szokásos módon, kényszerintézkedés alapon gyűjtenek adatokat az állampolgárokról mindörökre, a halálukig és még azon túl is megtartják az adatokat korlátlan ideig. A rendelet módosította az elektronikus vényírás szabályait is, de itt nem történt változás az önrendelkezési jogokban, maradt a már korábban is meglévő teljes kiszolgáltatottság.

Az EESZT-t illetően az eseménynaplóba bekerülő adatok mennyisége mintegy háromszorosára emelkedik meg. A korábbi tizenhatféle rekord helyett most már ötvenháromféle megjelenésről köteles jelenteni a betegeket ellátó orvos. A pontos lista megtalálható a 2016/39. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében. Többek között kötelező jelenteni a foglalkozás-egészségügyi ellátást, a iskolaorvosi ellátását, a gyógytorna ellátást, a fizikoterápiás ellátásokat, a hidroterápiás ellátásokat, a pszichoterápiás foglalkozásokat, a laboratóriumi ellátásokat, mikrobiológiai laborellátásokat, művese kezeléseket, a védőnői szűréseket, gyermekgondozási eseményeket stb. Ezeket az adatokat a halál után még öt évig tartják nyilván mindenkiről, kényszerintézkedés alapon. A feltöltött dokumentumok köre is bővült. A védőnői ellátásokról (várandós gondozás, gyermekágyas-, csecsemő gondozási adatlapok) feltöltése is kötelező lett. Tehát a most születő gyermekeinkről már egy hónapos koruktól kezdve gyűjti az állam, az összes fellelhető bitet, minden fontos egészségügyi adatukat.

 

A lista a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet alapján készült.
SorszámRegiszter neveMűködtetőIndulás dátuma
1Nemzeti RákregiszterOrszágos Onkológiai Intézet, 2019. január 15.
2Nemzeti Gyermek Onkológiai RegiszterMagyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága2019. január 15.
3Nemzeti Stroke RegiszterOrszágos Klinikai Idegtudományi Intézet2020. december 1.
4Nemzeti Cisztás Fibrózis RegiszterOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet, gyermekellátás esetén együttműködve a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézettel2020. december 1.
5Nemzeti COPD RegiszterOrszágos Korányi Pulmonológiai Intézet2020. december 1.
6Nemzeti Szívinfarktus RegiszterGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2019. január 15.
7Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség RegiszterGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2021. január 1.
8Nemzeti Vaszkuláris RegiszterGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2019. szeptember 1.
9Nemzeti Felnőtt Szívsebészeti RegiszterGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2021. január 1.
10Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és
PM/ICD Regiszter
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2020. december 1.
11Nemzeti Hematológiai Betegségek RegisztereOrszágos Hematológiai és Infektológiai Intézet2019. július 1.
12Nemzeti Affektív Betegségek RegisztereNyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet2020. december 1.
13Nemzeti Reumatológiai RegiszterOrszágos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet2020. december 1.
14Nemzeti Fertőző Betegségek RegisztereOrszágos Hematológiai és Infektológiai Intézet2020. december 1.
15Nemzeti In Vitro Fertilizációs, Szülészeti és Perinatális RegiszterÁllami Egészségügyi Ellátó Központ2019. szeptember 1.
16Nemzeti Vesepótló Ellátások RegisztereÁllami Egészségügyi Ellátó Központ2019. szeptember 1.
17Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés RegiszterHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet2019. szeptember 1.
18Nemzeti Veleszületett Szívbetegség RegiszterGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet2020. december 1.

A betegregiszterek felsorolása jelentősen kibővült. Korábbi regisztereket részben átneveztek, a gyűjtött adatok körét tovább bővítették. A Nemzeti Szülészeti és Perinatális Regisztert kibővítették például a lombikkezelési adatokkal. Az új neve: Nemzeti In Vitro Fertilizációs, Szülészeti és Perinatális Regiszter. A gyakorlatban mit jelent ez? Az ÁEEK korábban TAJ azonosítóval (de név nélkül) gyűjtötte a polgárok lombikkezelési (és a hozzá tartozó termékenységi adatait), most már jogosult lett név, anyja neve, lakcím adatok és a TAJ gyűjtésére is. Mindenkiről tudja, hogy kinek milyen kezelése volt, és milyen állapotban vannak a reproduktív szervei.

A VRONY nyilvántartás is kibővült (már 2020 elején). Most már nem csak Veleszületett Rendellenességekről, hanem ritka betegségekről is gyűjt adatokat – kényszerintézkedés alapon, és a védőnők is kötelesek lettek JELENTENI a regiszter számára. Az adatmegőrzési idő is megváltozott 50 évre (az utolsó bejegyzés után, ami kb. a halál után 50 év lesz a gyakorlatban).

A vényírással kapcsolatos szabályok annyiban módosultak, hogy a felírási igazolást (elektronikus vények esetén) már nem kell a piros NEAK-os nyomtatványra nyomtatni (de lehet), hanem rendes A4-es papírra is lehet. A módosítás szerint a felírási igazolást elektronikusan is átadhatja a felíró orvos (pl. PDF-ben, elküldheti e-mailben). Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3) rejtélyes bekezdése megnyitja az utat a TAJ-jal nem rendelkező (vagy azt át nem adó, az átadást megtagadó) polgárok számára történő elektronikus vényfelírásra. Hogy pontosan mit jelent ez a mondat (a beteg kérése alapján a vény jogosultja számára az elektronikus vény vagy vények kiváltása érdekében biztonsági elemet is tartalmazó egyedi azonosítót generál) az a jövő egyik nagy kérdése. Ebben az esetben a vény adatai nem kapcsolódnak össze a beteg TAJ azonosítójával és így azok a személyes e-Receptek között nem fognak szerepelni. A felírási igazolás visszaadása a beteg számára, ugyancsak bonyolultra sikerült. Az A4-es papíron adott felírási igazolást vissza kell adni, de alá kell íratni az átvevővel egy átvételi elismervényt. A piros NEAK-os vényt a gyógyszertárnak meg kell őrizni öt évig, azt nem adhatja vissza.

Módosult a Tételes Egészségügyi Adattárházra vonatkozó rendelet is, olyan módon, hogy a NEAK-ot kötelezték a háziorvosi jelentések adatainak az átadására 2009. január 1-től visszamenőleg az ÁEEK és az EMMI számára. Az EMMI és az ÁEEK már rendelkezik az összes kiváltott vény adattal, a járó- és fekvőbeteg ellátási adatokkal (1998. január 1-től kezdve). Ezeket most már egyesíteni tudják egymással. A házirorvosok tételes jelentése 2009-ben indult el (ugyancsak kényszerintézkedés alapon). Erősen gondolkodom, hogy a visszamenőleges kényszerintézkedés miatt az Alkotmánybírósághoz fordulok. Az átadott adatok ugyanis egyáltalán nem anonim adatok, hanem születési dátummal, lakóhely irányítószámával és a NEAK által adott élethosszig érvényes egyéni azonosítóval kerülnek átadásra.

Mit tehet az állampolgár ebben az elkeserítő helyzetben, amikor az állam semmibe veszi az orvosi titoktartás két és félezer éves tradícióját, korlátlanul pancsolgathat a személyes betegadatokban, egy egészségügyi titkosszolgálat figyeli minden lépésünket.

A. Először is el kell menekülni az állami egészségügyi ellátásból, másrészt pedig el kell felejteni (elégetni, bezúzni a TAJ-t). Ha vényt íratunk fel, akkor ragaszkodjunk ahhoz, hogy papír vényt adjon az orvos TAJ nélkül. Egyelőre az Alkotmánybíróság alapjogként ismerte el azt, hogy TAJ nélkül is kaphassunk gyógyszert, lemondva a támogatásról. A másik pedig, hogy ha valaki bármilyen anomáliát észlel, bármilyen kis sérelem éri az EESZT-vel (regiszterekkel) kapcsolatban – akkor azonnal jelezze, tegyen panaszt, feljelentést.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?