Az Országos Epidemológiai Központ adatkezelése

A TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) emberi jogi szervezet következetesen kiáll kiszolgáltatott embertársaink érdekében. Figyelmük a fogyatékosokra, súlyos betegekre és pszichiátriai gondozottakra terjed ki, mivel ők még az egyszerű állampolgárnál is esendőbbek. (2010. december 13.)

A TASZ különös figyelmet fordít a HIV fertőzött személyek érdekeinek védelmére. Kezdeményezésükre került be az Egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 15. §-ába, hogy a HIV szűrést anonim módon is el lehessen végeztetni. Ugyanis pusztán az a tény, hogy valaki egy ilyen vizsgálaton megjelenik (bár végül egészségesnek bizonyul) már jelentős előítéletek forrása.

A törvény hatályba lépése után ellenőrzéseket tartottak több ellátó intézményben, ahol azt vizsgálták, hogy a szűrés valóban anonim-e, és megfelelő körülmények között történik-e. Munkatársaik személyesen jelentkeztek szűrésekre különböző vidéki és budapesti intézményeknél. Tapasztalataik alapján az Állampolgári Jogok Biztosa, és később az adatvédelmi biztos is megállapította, hogy az anonimitás feltételei nincsenek meg, a törvényi előírás ellenére a jelentkezőktől személyes adatokat (név, lakcím, születési idő és TAJ) kérnek. Indokként egyrészt az OEP felé történő jelentési kötelezettségre, másrészt az OEK (Országos Epidemológiai Központ) számára történő adatküldést jelölték meg.

Az OEK általában jogosult az Eüaktv. 19. §-a szerint TAJ-jal azonosított egészségügyi adatok kezelésére. Tekintettel arra, hogy itt geostatisztikai célból történik az adatkezelés, ezért figyelembe kellene venni a Statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. § (4) bekezdését, amely szerint egészségügyi adatot statisztikai célból, törvény előírása alapján azonosíthatóság nélkül lehet csak kezelni. Általában sem indokolt az OEK esetében az, hogy különböző betegségekben szenvedőkről TAJ alapú listákat vezessenek – korlátlan ideig, az adatvédelmi jogok biztosítása nélkül.

A HIV fertőzöttek esetében az Eüaktv. határozottan biztosítja a név nélküli szűrés lehetőségét, ezért a TASZ az adatvédelmi biztoshoz fordult. A biztos állásfoglalást adott ki arról, hogy a „lex specialis derogat lex generalis” jogi elv alapján a speciális törvényi rendelkezés felülírja az általános rendelkezést, így az OEK adatkezelése törvényellenes. Egyben 2009 végén kérte az OEK-t a személyes adatok kezelésének megszüntetésére.

A TASZ 2010 őszén felvilágosítást kért az OEK-tól arról, hogy eleget tett-e a törvényi kötelezettségének és megszüntette-e a HIV fertőzött személyek TAJ alapú nyilvántartását. A válasz sejthető: nem. Az OEK technikai akadályokra hivatkozva jelenleg is folytatja törvénysértő gyakorlatát. Ezért a TASZ ismételten az adatvédelmi biztoshoz és az OEK-hoz fordult.

Kapcsolódó hivatkozások: Az adatvédelmi biztos ABI-1504-2/2010/K. számú állásfoglalása

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott 1065/B/2009. számú indítvány

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?