Hogyan buktassuk le az adatainkban illetéktelenül keresgélőket?

Az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a betegek a kezelőorvosnak önként adják át a korábbi betegségeikkel kapcsolatos adatokat. E feltételnek sajnos a jelenlegi és jövőbeli információs rendszerek nem igazán akarnak megfelelni. (2016. június 16.)

A mai kórházi informatikai rendszerek, de még a tervezett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér sem tervezi annak biztosítását, hogy a nagy adatbázisokban tárolt adatokhoz csak a beteggel konkrét és bizonyítható kapcsolatban álló kezelőorvos férhessen hozzá. Ő is csak akkor, ha a beteg jelen van és ehhez kifejezetten hozzájárul. Erre vannak már külföldön kezdeményezések, amelyek azon alapulnak, hogy az adateléréshez szükséges egy betegkártya (vagy jelszó, PIN kód), amit át/meg kell adni ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az adatelérés.

Az illetéktelen adateléréseket utólag lehet szankcionálni, de ehhez kellene tudnunk, hogy történt-e ilyen. Mit tegyünk akkor, ha tudni szeretnénk, hogy nem keresgélt-e valaki utánunk a kórházi rendszerekben?

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyik szolgáltatási, a Betegéletút lekérdezés segítséget tud adni ehhez. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükség van az Elektronikus Ügyfélkapu (https://magyarorszag.hu/) eléréshez kapott belépési azonosítóra és jelszóra.

Ha Önnek van már új, 2016. januárjában kiállított biometrikus személyi igazolványa, akkor otthonról, az Interneten is regisztrálhat, és kaphat belépési azonosítót az Ügyfélkapuhoz. Új személyi igazolvány hiányában pedig személyesen el kell fáradni a legközelebbi Kormányablakhoz és ott igényelni a belépési azonosítót. Erre az EESzT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) hamarosan megnyíló Digitális Önrendelkezési Nyilvántartásának használatához ugyancsak szüksége lesz, tehát mindenképpen ajánlott.

A 2006-os több-biztosítós egészségügyi reform egyik eredménye a TAJ authorizációnak nevezett folyamat (közérthetőbben jogviszony-ellenőrzés), amely azóta is törvényi kötelessége minden orvosnak, aki társadalombiztosítási ellátásban részesít egy beteget. Ez a számítógépes szolgáltatás úgy működik, hogy az orvos egy Internetes szolgáltatás segítségével ellenőrzi a TAJ érvényességét. Beküldi a kilenc számjegyet és erre a rendszer válaszol arra, hogy az adott személynek érvényes egészségbiztosítása van (zöld), nincs érvényes egészségbiztosítása (piros), külföldön rendelkezik érvényes biztosítással (kék) vagy érvénytelen a TAJ szám (barna). Színkódokat használnak a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért.

A TAJ ellenőrzést az elmúlt években beépítették az orvosi informatikai szoftverekbe úgy, hogy az ellenőrzést automatikusan elvégezzék. Amikor a beteg belép a rendelőbe és átadja a TAJ kártyáját, aztán megnyitják neki az új ellátási adatlapot – nos ekkor automatikusan elindul a TAJ ellenőrzés és az eredményről az orvos vagy az asszisztense azonnal kap értesítést. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartja a jogviszony-ellenőrzések dátumát és időpontját, és a belépési azonosítót 2009. január 1-től kezdődően. Kezdetben még nem jelent meg a Betegéletút lekérdezés eredményében, azonban 2014. január 1-től kezdve az OEP (visszamenőlegesen 2009-ig) elérhetővé tette ezeket az adatokat.

Mivel a jogviszony-ellenőrzést általában nem lehet kikerülni, ezért az illetéktelenül keresgélők elindítják az orvosi számítógépes rendszert, aztán nyitnak a keresett személy számára egy új adatlapot, mintha éppen kezelésben részesítenék – ekkor megtörténik a TAJ ellenőrzés – eztán pedig előkeresik a korábbi betegségeiről tárolt dokumentumokat. Aztán hirtelen meggondolják magukat és kilépnek az adatlapból, törlik azt, hogy ne maradjon nyom a tevékenységükről. Elfelejtik, vagy nem tudják, hogy az OEP-nél már keletkezett egy jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos rekord.

Hogyan szerezzük meg a jogviszony ellenőrzések listáját?

1. Indítsuk el a www.magyarorszag.hu weboldalt a böngészőben.

2. A képernyő tetején kattintson a piros színű Belépés szóra.

3. A megjelenő ablakba gépelje be az azonosítóját és a jelszót. Nyomja meg a szürke Belépés gombot. Ha helyesen írta be az adatokat, akkor hamarosan az Ön személyes ügyfélkapuja jelenik meg.

4. A képernyő tetején a menü sorban találja a |Magyarorszag.hu |Ügyintézés |Ügyfélkapu |Keresés |Közigazgatás … szavakat. A lila színű Ügyintézés szóra klikkeljen.

5. Az Egyenesen a lényegre … feliratú képernyő közepén talál egy A-Z Lista (az ábécé betűit tartalmazó vízszintes listát), a T (AJ ügyintézést) keressük, tehát a szürke nagy T betűre kell kattintani.

6. A megjelenő hosszú listában felülről a harmadik sorban találja a TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások sort. Kattintson erre.

7. A következő oldalon talál egy szürke hátterű dobozt, Használom a szolgáltatást felirattal és egy jobbra mutató nyillal a végén. Kattintson erre és rövidesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár oldalára jutunk.

8. A bal oldalon a menüben a BETEGÉLETÚT LEKÉRDEZÉSE menüre kell kattintani. A vastagon szedett BETEGÉLETÚT csak egy felirat, nem lehet rá kattintani. A megjelenő ablakba írjuk be az érvényes TAJ számunkat. Ezt követően az oldalon meg kell adni a lekérdezett időszakot – a jelenlegi beállítások mellett 15 évre visszamenőleg lehet adatokat lekérdezni, tehát 2001-ig. A törvény szerint ugyan 30 év a megőrzési idő, tehát a régebbi adatok is megvannak, csupán egy programbeállítási hiba miatt nem lehet a régebbi adatokat elérni. Írjuk be a kívánt időszakot. A dátumokat nyolc számjeggyel, pontok nélkül kell megadni. A 20100101 – szám például 2010. január 1-et jelent. ééééhhnn – ahol négy szám az évet, két szám (hh) a hónapot (ha kell 0-val kiegészítve) és két szám (nn) a napot jelöli.

9. A Tisztelt ügyfelünk türelmét kérjük … felirat azt jelzi, hogy a lekérdezés folyamatban van, és kis várakozás után megjelennek az adatok.

10. A BETEGÉLETÚT adatlapon megtaláljuk a TAJ számunkat, nevünket, születési dátumunkat és az aktuális háziorvosunk adatait. Az adatlapot több fejezetre osztották. Az első az ELLÁTÁSI ADATOK, ide a szakorvosi megjelenések, laborvizsgálatok, fekvőbeteg ellátások adatai kerülnek. Láthatjuk a szolgáltató nevét, címét, a dátumot és az ellátás magyar nevét, az ellátásért kifizette térítést, a kezelőorvos pecsétkódját és a kezelőorvos nevét. A következő fejezet a VÉNY (RECEPT) KIVÁLTÁSI ADATOK. Itt a vényre kiváltott gyógyszerek adatait tekinthetjük meg. Ezt követi a PÉNZBELI ELLÁTÁSI ADATOK és az ELBÍRÁLÁS ALATTI ELLÁTÁSI ADATOK fejezet. Ezt követi végül a JOGVISZONY ELLENŐRZÉSI ADATOK.

11. A jogviszony-ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok fejezetben időrendben visszafelé megtalálhatók az ellenőrzések dátumai, egy intézmény kód, majd pedig a szolgáltató neve és címe. Fontos tudni, hogy az ellátási adatok között nem szerepelnek a háziorvosi vizsgálatok, viszont a jogviszony ellenőrzések között igen. Ennek figyelembe vételével kell tanulmányozni a listát. Ha találunk olyan ellenőrzési időpontot, amely nem a háziorvosunktól származik (vagy tőle, de biztosan tudjuk, hogy akkor nem jártunk nála), illetve olyan szakrendelőtől, kórháztól vagy klinikától származik, ahol abban az időpontban nem jártunk (ezt az ELLÁTÁSI ADATOK fejezetben le is ellenőrizhetjük), akkor azt már egy incidensnek lehet tekinteni.

12. Megfontolás után és mérlegelve az elszántságunkat – panasszal fordulhatunk az ellátó intézmény vezetőjéhez, aki köteles a panaszunkat kivizsgálni és írásban válaszolni. Erre 30 munkanapja van. Ettől függetlenül lehet a betegjogi képviselőnél is panaszt tenni. Ha a kapott válasszal nem vagyunk elégedettek, akkor az adatvédelmi hatósághoz fordulhatunk, vagy ügyvéd segítségével sérelemdíj igényt nyújthatunk be. Az illetéktelen kukucskálás etikai vétség is, ezért az intézmény orvosi etikai bizottságánál is panaszt tehetünk.

Sajnos a mai informatikai rendszerek naplófájljai nem érhetők el könnyen a betegek számára, így az illetéktelen betekintőknek nem igazán kell tartani retorziótól. Most kaptunk egy kis segítséget ehhez OEP szolgáltatásától. Ideje, hogy elkezdjük felszámolni ezt a rendkívül sértő és alantas viselkedést.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?