Ön is panaszt tehet az alapvető jogok biztosánál az EESZT működése Ellen

Ha Ön sem ért egyet azzal, hogy az állam megszerezze és kötelezően megőrizze mindhalálig minden egyes egészségügyi ellátásának adatait, akkor itt az ideje, hogy tegyen érte! Elkészült annak a beadványnak a szövege, amellyel az alapvető jogok biztosához lehet fordulni és kérni, hogy állítsa meg ezt az orwelli ámokfutást. (2016. július 20.)

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT) működésével kapcsolatos törvénymódosítás 2016. január 1-től hatályban van, azonban még hiányoznak a végrehajtását szabályozó rendeletek. Nemrégen az EMMI társadalmi véleményezésre bocsátotta az első ilyen rendelet tervezetét. Erről olvasható egy összefoglalás itt. A rendelettervezet letölthető innen. Született egy hozzászólás a társadalmi vitában, amely elolvasható itt.

A normaszövegből látszik, hogy az állam a szokásos stílusában, a betegeket lekezelően, és a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat mellőzve gondolja a megvalósítást továbbra is. Ezért most már itt volt az ideje, hogy panaszt tegyek az állampolgári jogok biztosánál. Ha Önnek sem tetszik az orvosi titoktartáshoz fűződő jogainak lábbal tiprása, akkor nincs akadálya annak, hogy eljuttassa tiltakozó levelét a biztosi hivatalhoz. A panaszbeadványt letöltheti innen. A szöveg végén aktualizálni kellene a keltezést és a benyújtó adatait, kinyomtatni, aláírni, és végül fel kell adni az első oldalon szereplő budapesti címre tértivevényes levélben.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest postafiók 40.

A szöveg szerkeszthető, ami azt jelenti, hogy az Önnek nem tetsző, nem vállalható bekezdéseket törölheti, illetve ki is egészítheti a dokumentumot. A lakosság támogatása fontos lenne, mert itt a lehetőség, hogy ezzel is kifejezzük ellenérzésünket a tervezett, súlyosan jogsértő információs rendszerrel kapcsolatban. A biztosi hivatal reakciója is figyelembe veszi majd a tiltakozások számát, egyáltalán nem felesleges tehát a pártoló, hasonló ügyben benyújtott panaszok száma. Korábban, Németországban tízezer azonos beadványt nyújtottak be az ottani alkotmánybírósághoz a telefonadat-megőrzési törvény ellen, amelynek az ottani Ab. helyt is adott és megsemmisítette a törvényt.

A panaszbeadvány arra kéri az alapvető jogok biztosát, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz, amiért a magyar egészségügyi jogban semmilyen szerepet sem kapnak a nemzetközi emberi jogi egyezmények és EU szabályozások. A magyar jognak fogalma sincs arról, hogy mi az a háborítatlan magánélethez fűződő jog, mit jelent az önkéntesség elve az egészségügyi ellátás során az Alapvető Jogok Chartájában. Az európai adatvédelmi jog pedig olyan a magyar államnak, mint menekültnek az angolvécé – fogalma sincs, hogy az mire való.

A magyar állam 1995 óta magasan tesz az EU adatvédelmi irányelvére, igazából fogalma sincs arról, hogy mi van benne. Az állam gátlástalanul kifosztja a polgárait, amikor a személyes adataikat jogorvoslat nélküli kényszerintézkedéssel egyszerűen elveszi. Ilyen egy normális jogállamban elképzelhetetlen lenne. Különösen sértő, hogy orvosi titoktartás alá tartozó, bizalmas adatokat szerez meg az állam rólunk úgy, hogy semmit sem tehetünk ellene. Közben pedig kérkedik azzal, hogy nálunk milyen szigorú az adatvédelmi törvény.

Az egészségügyi adatok állami elvonására sosem volt jellemző a mértékletesség és a tisztességesség. Sokkal inkább a fennhéjázó, felsőbbrendűséggel kérkedés, gátlástalan erőszak és az alattvalók semmibe vétele.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?