Az Alkotmánybíróság Ügyhátraléka

Az Országgyűlés előtt fekszik az Alkotmánybíróságról szóló törvénytervezet, amelynek tervezett hatályba lépési ideje 2012. január 1. lenne. A parlamenti vita egyik alapkérdése, hogy mi legyen a feltorlódott régi ügyekkel? (2011. október 27.)

Az Alkotmánybíróságról szóló új törvény tervezete megszüntetné a jelenleg elbírálás alatt álló indítványokat. A megszüntetés fő oka, hogy az évek alatt számos ügy torlódott fel, és az AB – még megerősítve is – alig győz lépést tartani ezekkel. A döntés, az ítélet hosszú éveket vesz igénybe, az indítványtevők kénytelenek éveket várni az indítványuk elbírálására.

Az indítványok egy része alkotmányjogi panasz, amely egy-egy konkrét, jogerős bírósági ítélet alkotmányosságát kérdőjelezi meg. Azonban az ügyek jelentős száma ún. absztrakt indítvány – azaz nem egy konkrét ügyben keletkezett sérelem, hanem egy, az állampolgárokat általában érintő rendelkezés alkotmányosságát kérdőjelezi meg. Az absztrakt indítvány fontos jellemzője, hogy előzetesen (akár a törvény hatályba lépése előtt, vagy bevezetése után azonnal megtámadva) próbálja az alapjogsértést megakadályozni, preventíven még mielőtt létrejön a jogsértés. A hosszú ideig tartó várakoztatás kiüresíti ezt a lehetőséget.

Ezzel szemben áll az új törvény koncepciója, amely az utólagos kontrollt erősítené, azaz a jogerős bírói döntés után lehetne az alapjogsértés ellen fellépni, a várakozás szerint hatékonyan és gyorsan. Ehhez azonban szükség van a jogsértés bekövetkezésére és arra, hogy ez éppen egy indítványt elkészíteni képes személlyel történjen meg. Ez a lehetőség jelentősen szűkíti a jogvédő szervezetek, polgári jogi aktivista egyesületek tevékenységét, hiszen személyes érintettség nélkül, és a bírósági tiszteletkör (elsőfokú döntés, másodfokú döntés, …) nélkül nem lehet indítványt tenni. A bíróságon eltöltött idő, valamint az AB döntéséhez szükséges idő olyan nagy lehet, hogy az alapjogsértés orvoslásának már semmi értelme, az már jóvátehetetlenül bekövetkezett.

A kormánypárt a változtatást szeretné arra is felhasználni, hogy a már folyamatban lévő indítványokat megszüntesse – elintézetlenül a szemetesbe dobná. Ezzel nyerne az AB egy-két nyugalmas évet, amíg az első indítványok megérkeznek. Az állampolgári jogok biztosa azonban tehet absztrakt indítványt, ezért a jogvédő szervezetek valószínűleg hozzá továbbítják a megszűnő indítványaikat, hogy a biztosi hivatal karolja azokat fel és nyújtson be a kérésükre absztrakt indítványt. Kérdés, hogy az állampolgári jogok biztosa milyen szűrést alkalmaz majd és milyen módon mérlegeli az indítványok sorsát, illetve mennyi ideig tart ez. Önmagában ez a szűrés is jelentősen csökkentheti az indítványok számát, akár harmadára-negyedére.

Az Alkotmánybíróság ügyhátraléka a http://www.alkotmanybirosag.hu honlap segítségével megállapítható. A 2011. október 27-i állapotot tükröző kimutatás letölthető innen.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?