Változások a személyes adatok védelméről szóló törvényben

A Parlament tavaly új törvényt fogadott el a személyes adatok védelméről. Az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden Infotv.) rendelkezéseit hasonlította össze Dr. Könyves-Tóth Pál. (2012. február 29.)

Az új adatvédelmi törvény számos változást hozott. Ezek között olyanok is vannak, amelyek kiváltották az Európai Unió tüzetesebb vizsgálatát. Több teljesen új konstrukció is bekerült a törvénybe, amelyek erősítik az érintettek jogait, növelik a biztonságot, például az adatvédelmi felelősök konferenciája vagy hogy egyes esetekben a hatóságnak kötelező vizsgálatot indítania.

Dr. Könyves-Tóth Pál készítette el a két törvény aprólékos összehasonlítását, amely letölthető a honlapunkról. A kéthasábos dokumentum egymás mellé helyezi a két törvény szövegét és piros színnel mutatja be a kisebb eltéréseket, új beszúrásokat.

Az összehasonlításból kiderül, hogy nem sok minden változott. Továbbra is akkor kezelhető személyes adat, ha azt egy törvény közérdekből elrendeli, vagy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. A már megszokott definíciók sem változtak lényegesen, kivéve a közérdekű adat, az adatzárolás fogalmakat. A különleges adat fogalma kisebb mértékben változott, mert az AB 65/2002. számú határozatának értelmében, a szexuális életre vonatkozó adatokat átemelték abba a kategóriába, amely esetén az adatkezelést törvénnyel sem lehet elrendelni. Erősödött az adatbiztonsággal foglalkozó követelményrendszer is.

A törvény az elektronikus információszabadság törvényből átemelte a közzé tételi kötelezettségeket taglaló paragrafusokat, a mellékletében pedig felsorolja a kötelezően közzé teendő adatok körét, pl. adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi felelős elérhetősége, közérdekű adatok igénylése, a kezelt adatbázisok leírása és törvényi alapja.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?