Ismét egy újabb salátatörvény az orvosi titoktartás csorbítására

Az egészségügyi kormányzat minden ősszel és tavasszal módosítja az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó törvényt. Évről évre egyre hatalmasabb adatkoncentrációt valósít meg az alapvető jogok figyelmen kívül hagyásával. Az állampolgárok szempontjából az adatgyűjtés olyan kényszerintézkedés, amely ellen tiltakozás, jogorvoslati lehetőség szóba sem kerülhet. (2014. november 3.)

Az EMMI 2014. október 29.-én tette közzé a Kormany.hu oldalon az újabb törvénymódosítás csomagját, amelyet 31.-éig lehetett véleményezni. A társadalmi vitára 15 napot kellene biztosítani, de erre az EMMI sosem fordít figyelmet, a vélemények közül egyet sem fogadott meg eddig.

A legújabb salátatörvény javaslatban egyebek mellett a humángenetikai törvény és az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény alább részletezett módosításai szerepelnek.

A humángenetikai törvény jelenlegi szabályrendszerének fellazításával legitimmé tennék a hozzájárulás nélküli humángenetikai kutatást – az ún. archivált gyűjtemény definíciójának megváltoztatásával. Korábban nem volt mód arra, hogy más célokra vett biológiai mintákat felhasználjanak a beteg beleegyezése nélkül, eltérő – főleg genetikai kutatás – céljából. A javasolt szabályozás megengedi, hogy a szolgáltatók titokban archiválják a biológiai mintákat és azt tájékoztatás és hozzájárulás nélkül használhassák fel kutatásra. Ez lényegében az Eütv. megkerülése, a szövetlopás beemelése az orvosi etika eszköztárába. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy akár emberi szövettel, akár személyes adattal nem lehet úgy kutatást végezni, hogy ahhoz nem szerzik meg az érintettek hozzájárulását. Ez a módosítás egy elképesztően igénytelen, balkáni megoldás, amely egy morális tartással rendelkező államban szóba sem jöhetne. A magyar egészségügy etikai mélyrepülésének napnál világosabb megnyilvánulása.

Az egészségügyi adatokkal is hasonló a helyzet. A legérdekesebb változtatás az OEP adatmegőrzési idejének felemelése a jelenlegi 15 évről 30 évre. Ezzel egyidejűleg az összes orvos hozzáférést kapna 30 évre visszamenőleg az adatokhoz. A törvénymódosítás szerint az állami hatóságok (rendőrség, bíróság, honvédség, szabálysértési hatóság) ugyancsak hozzáférést kapnának az adatokhoz 30 évre visszamenőleg. Ez egy hihetetlen perverz dolog. Gondoljunk arra, hogy a terrorizmus elleni harc érdekében 1 évre visszamenőlegesen kérhet a rendőrség adatokat a telefontársaságtól, de a tilosban parkolást nyomozó szabálysértési hatóság 30 évre visszamenőleg kérhet egészségügyi adatokat!? Az állam 30 éven át zsarolja a polgárait a társadalombiztosításban kapott ellátásaival.

Az Európai Unió államaiban 5 évig őrzik meg a társadalombiztosítás az elszámolási adatokat. Először még Magyarországon is ennyi volt a megőrzési idő. Aztán egyszer csak 10 évre, 15 évre, most 30 évre akarják felemelni. Erre semmi szükség nincs – elfogadhatatlan. Ha a megőrzési időt nem módosítanák, akkor az év elején le kellene törölni az OEP-nek az 1999. 01. 01-től 1999. 12. 31.-ig terjedő adatokat. Láthatóan foggal körömmel meg akarják tartani. Az érintettek jogai pedig zéró értéket képviselnek a jogalkotásban. Aki csak teheti meneküljön el a társadalombiztosítás rendszeréből!

A Rákregiszter működése ismét csak nélkülöz minden emberséget. A javasolt módosítások szerint ha egyszer valakinél daganatos betegséget észleltek, onnantól kezdve, haláláig, minden ellátásáról rövid időn belül értesítést kap a Rákregiszter. A módosítás kiválóan tükrözi a korlátozhatatlan hatalomgyakorlás fennhéjázó tobzódását. A módosítás nélkülöz minden humánumot. A készítők semmilyen tekintettel nem voltak a betegek titoktartáshoz való jogára, szeméremérzetére.

A daganatos betegségek népegészségügyi szűrésében segít a körzeti védőnő. A védőnők munkájának hatékonyságát olyan módon tervezik növelni, hogy elküldenék neki a lakosok eddigi rákszűréseinek, megbetegedésének történetét. Megint arról van szó, hogy az orvosi titoktartás követelménye semmilyen értéket nem képvisel. Sok beteg még a háziorvosának sem mondja el a daganatos betegségét (ehhez törvény adta joga van). Most ezt elveszik és egy egész falu daganatos betegség státuszát odaadják egy orvosi titoktartásra fel nem esküdött, nem szabadon választott személynek – elemi empátia, és humánum nélkül, a tiltakozás, a felelősségvállalás nélkül. Ennyi erővel az önkormányzat hirdetőtáblájára is kiírhatnák a lakosok szűrési eredményeit, betegségeit. Felháborító!

A GYEMSZI adatkezelése, a kapcsolati kódos bűvészkedés tovább folytatódik. Továbbra is ragaszkodik a kormányzat ahhoz, hogy a kapcsolati kódos adatállomány nem alkalmas személyazonosítására. Ezt azonban maga a törvénymódosítás cáfolja meg – a 18. § (4) bekezdése szerint a GYEMSZI mégis csak beazonosíthat személyeket (a személyes azonosításra alkalmatlan adatállományban) és öt évig megőrizheti egyedi ügy kivizsgálása céljából az adatokat. Erről semmit sem tudhatunk, nem ismert az adatok fajtája, és az sem, hogy milyen jogai vannak az érintetteknek. Tehát a GYEMSZI személyazonosításra alkalmatlan adatokat kap, amelyekben azonosíthat egyes személyeket – kénye kedve szerint, de mi erről nem értesülhetünk. Ugye ez egy vicc? Egy egészségügyi államvédelmi hatóság alakul majd ki.

A véleményem a törvényjavaslatról idő után érkezett meg az EMMI-hez, itt elolvasható. Számomra felfoghatatlan, hogy miért kezeli úgy a beteg embereket az államtitkárság mint a terroristákat (kb. annyi jogot adva nekik mint a guantanamói foglyoknak). Az orvosi titoktartás és az információs önrendelkezés jogának biztosítása helyett egy emberi voltából teljesen kivetkőzött börtön-egészségügy épült ki.

Dr. Alexin Zoltán

Szeretnék hozzászólni

Vélemény, hozzászólás?